top of page

אז מאיפה מתחילים ואיך עובד התהליך?

rinat_gil_logo_paper_c.png
rinat_gil_logo_paper_c.png

חותרים לסגירת התיק בהצלחה:

חוות דעת

לאחר שתתברר העילה המשפטית, ניוועץ ברופאים בכירים בתחומי המומחיות הרלוונטיים לצורך עריכת חוות דעת רפואיות לתמיכה בטענות המשפטיות נגד הגורמים המטפלים.

שלב היעוץ

מתחילים בפגישת ייעוץ שאינה כרוכה בתשלום, במסגרתהּ אקבל את פרטי המקרה במפורט מהנפגע או מבני משפחתו ואת המסמכים הרפואיים הרלוונטיים

חותרים לסגירת התיק בהצלחה

בדרך כלל, השלב הבא הוא שלב ניהול המשא ומתן לסיום התיק בתשלום פיצוי לנפגע
(אם בהתבסס על עמדת בית המשפט,

מגשר או ניהול מו"מ ישיר בין עורכי הדין של הצדדים).
מניסיוני, מו"מ ענייני, מקצועי וקשוח מוביל להסכמה
על פיצוי בסכום גבוה יותר.

כתב התביעה

כתב התביעה עם חוות הדעת יוגשו לבית המשפט, והגורמים הנתבעים יגישו

את תגובותיהם: כתבי הגנה וחוות דעת מטעמם.

bottom of page