top of page

עד מתי ניתן להגיש תביעות נזקי גוף?

ככלל, ניתן להגיש תביעה בגין נזקי גוף בתוך שבע שנים, בהתאם לחוק ההתיישנות.
לכלל זה ישנם חריגים, ביניהם, בין היתר, תביעה בגין נזקי גוף שנגרמו לקטין

(שגילו מתחת ל-18), חסוי (מי שמונה לו אפוטרופוס) או במקרים בהם הנזק

התגלה במועד מאוחר למועד היווצרותו.
בחלוף מועד ההתיישנות (למעט בהוכחת המקרים החריגים)

לא ניתן עוד להגיש את התביעה לבית המשפט.

Justice Scale
logo.png
bottom of page